پشتیبانی

shape
shape
shape
shape
shape

پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

لینک رادیویی (ارتباط بی سیم )

لینک رادیویی یکی از روشهای انتقال دیتا است. در این روش اطلاعات در مبدا تبدیل به امواج رادیویی شده و به سمت مقصد فرستاده میشود. در مقصد امواج رادیویی دریافت شده مجددا تبدیل به دیتا شده و به سمت شبکه هدایت می گردد.
ابتدا نقاط مبدا و مقصد مورد ارزیابی قرار می گیرد. موارد متعددی در انتخاب تجهیزات و برقراری یک لینک وایرلس می بایست مد نظر قرار گرفته شود که به چند مورد آن اشاره می شود:
خدمات پارس فرافن در بخش پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مخابراتی و ارتباطی :